Reunió de la Comissió Informativa d'Ássistència Municipal

print pdf
Agenda Institucional - Presidència
  • Calendari: 25/10/2017 13:00h
  • Localització: Montblanc, Palau Alenyà

    Reunió ordinària de la Comissió Informativa d'Assistència Municipal.