Ajuts per a la infància

Ajuts individuals per a l'assistència a la llar d'infants, adquisició de llibres i material escolar obligatori i assistència a menjadors escolars. Programa de suport a les famílies

  • Objecte de la convocatòria: Regular el règim dels ajuts individuals, en aplicació dels convenis signats entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, la Diputació de Tarragona i el Departament d’Ensenyament per a la delegació de la gestió del programa d'ajuts per a l’adquisició de llibres i material escolar obligatori i assistència a la llar d'infants i per a l’assistència a menjadors escolars, així com regular llur convocatòria.
  • Les sol·licituds s’emplenaran en el model oficial, el qual es pot obtenir en aquest apartat o sol·licitar-la directament a les oficines del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.
  • Tramitació dels ajuts:
    • Es podran presentar les sol·licituds al registre del Consell Comarcal, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i per via telemàtica.
    • El termini per a presentar les sol·licituds s'inicia el dia 27 d'abril de 2015 i finalitza el 29 de maig de 2015.

 

Tràmits

Des de l'àrea de Benestar social es tramita les prestacions que ofereix el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.