Acollida de persones refugiades

Des de l'oficina tècnica del Pla de Ciutadania i de les Migracions del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és gestiona l'acollida de persones refugiades.

 

Comitè per a l’acollida de persones refugiades

Amb data 22 de setembre de 2015 es va crear el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades (Acord Gov/151/2015) com a òrgan d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.

A hores d'ara, aquest comitè s’ha estructurat operativament en sis grups de treball que treballen de forma autònoma, flexible i orientats a l’assoliment de resultats.

Hi participen entitats de naturalesa diversa: administracions locals, col·legis professionals, entitats socials, departaments de la Generalitat, experts, etc. En aquests moments el nombre d’actors que participen en aquests grups són més de 60.

Els grups són els següents:

  • Sensibilització i educació per al desenvolupament
  • Elaboració d’un inventari de recursos, grup en el que participa la Diputació de Tarragona
  • Acolliment
  • Salut
  • Ocupació i ocupabilitat
  • Infància

Les persones que volen col·laborar en l'acollida de persones refugiades poden oferir tant recursos com serveis a través de l'alta a l'inventari de recursos.

 

Fitxa d’inventari de recursos per a l’acollida de persones refugiades

Les persones interessades en oferir un recurs o servei per tal d’acollir persones refugiades, com ara habitatges, equipaments residencials, cessió d’espais, formació en llengües o alfabetització, serveis d’acompanyament personal, escolar o familiar, servei de traducció, interpretació o mediació intercultural, prestació de serveis de salut complementaris, etc., hauran de presentar una fitxa amb la informació dels recursos o serveis que volen oferir a l’ajuntament on estigui ubicat el recurs (és a dir, per exemple, si una persona cedeix un habitatge a Montblanc, tot i viure a Barcelona, haurà de presentar la fitxa a l’Ajuntament de Montblanc).

Aqui trobareu l'alta per inventariar els recursos.