Serveis mòbils de recollida selectiva

Deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil consisteix en un vehicle adaptat de recollida que visita diferents poblacions i nuclis de la comarca amb un calendari preestablert.

És un contenidor autocarregable amb diferents compartiments per a la recollida de residus ordinaris (vidre, envasos lleugers, etc.), voluminosos i especials.

La deixalleria mòbil és adequada per apropar i reforçar el servei de deixalleria a les poblacions que no disposen d'una instal·lació fixa i oferir així el servei a poblacions petites on no n'hi ha. Les deixalleries mòbils depenen d'una deixalleria fixa on es destinen els residus recollits.

Per consultar el calendari serveis mòbils 2019

 

 

Recicla mòbil

El recicla mòbil és un remolc compartimentat, destinat a recollir els diversos residus, que efectuarà vistes periòdiques als municipis.

El seu objectiu és garantir la correcta gestió dels residus municipals o assimilables que entre tots/es generem al municipi.

El recicla mòbil només pot ser utilitzat per als ciutadans particulars i es poden dipositar bona part dels petits residus que cal portar necessàriament a la deixalleria, com per exemple: els fluorescents, les bombetes, les làmpades, els olis minerals i vegetals, els aerosols, les piles i els petits residus electrònics i d’informàtica (tòners, cartutxos de tinta, CD’s, DVD’s, mòbils, carregadors, circuïts integrats, petits aparells elèctrics o electrònics...) i petits residus especials (radiografies, cosmètics, pintures, vernissos, coles, dissolvents...).