Observatori Social

L'Observatori Social és una eina de l'Oficina Tècnica del PLIS del Consell Comarcal de la Conca de Barberà que recull i genera informació a partir de dades representatives de diversos àmbits de la societat: demogràfic, laboral, formatiu, sanitari, relacional... a la Conca de Barberà.

Les següents dades ens apropen a la situació real de la població de la comarca en termes de vulnerabilitat social, entenent l'exclusió social com a qualsevol trencament en la trajectòria vital d'una persona.
 
 
-> ÀMBIT SOCIODEMOGRÀFIC
   
     - Dades de població de la Conca de Barberà (dades del padró d'habitants municipal 31/12/2016)

   


--> ÀMBIT LABORAL

    - Dades mensuals d'atur registrat

      (trobareu les dades d'atur per municipis i segons edat, sexe, durada de la demanda, nivell formatiu...)

     
- Gener 2016
      - Febrer 2016
      - Març 2016
      - Abril 2016
      - Maig 2016
      - Juny 2016
      - Juliol 2016
      - Agost 2016
     - Setembre 2016
     - Octubre 2016
     - Novembre 2016
     - Desembre 2016


--> ÀMBIT ECONÒMIC

     - Dades sobre els indicadors de pobresa i exclusió social de la Conca de Barberà

   
 
Si voleu més informació, podeu contactar amb nosaltres a : plis@concadebarbera.cat