Junta de Govern

print pdf

És un òrgan de consulta i d’assessorament del President. El Ple i el president també li poden delegar la funció de decidir en un conjunt de matèries concretes.

Està composta essencialment pel president i un terç dels consellers, nomenats directament pel president.

 

Algunes de les competències de la Junta de Govern són les següents:

  1. Concertar operacions de crèdit que excedeixin el 10% del pressupost.
  2. Les contractacions i les concessions que superin el 10% del pressupost.
  3. Aprovar els projectes d’obres i serveis.
  4. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal.
  5. Aprovar els convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades.
  6. Establir i modificar els preus públics per la prestació de serveis.

 

 
President
Sr. Francesc Benet RibéERC - AM
Vicepresidents
Sr. Antoni Gutiérrez TorregrosaFIC
Sr. Marc Vinya MirallesPDeCAT
Consellers/es comarcals
Sr. Josep Amill CanelaPDeCAT
Sr. Ramón Mullerat FiguerasERC - AM
Sr. Enric París DaranERC - AM
Sr. Magí Trullols TrullFIC

 

CONSULTA DES D'AQUÍ EL NOMENAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN