Junta de Govern

La Junta de Govern és un òrgan de consulta i d’assessorament del President. El Ple i la presidència també li poden delegar la funció de decidir en un conjunt de matèries concretes.

Està composta essencialment per la presidència i un terç dels consellers/eres, nomenats directament per presidència.

Algunes de les competències de la Junta de Govern són les següents:

  1. Concertar operacions de crèdit que excedeixin el 10% del pressupost.
  2. Les contractacions i les concessions que superin el 10% del pressupost.
  3. Aprovar els projectes d’obres i serveis.
  4. Aprovar les bases de les proves per a la selecció de personal.
  5. Aprovar els convenis de col·laboració amb altres entitats públiques o privades.
  6. Establir i modificar els preus públics per la prestació de serveis.

 

 
Presidència
Sr. Magí Trullols i TrullFIC
Vicepresidència
Sra. Carme Pallàs i GallegoERC-AM
Consellers/es comarcals
Sr. Ramon M. Caixal i HomedesERC-AM
Sr. Josep M. Vidal i MinguellaERC-AM
Sr. Josep Amill i CanelaJxCAT
Sra. Rosa Sànchez i PérezJxCAT
Sr. Jaume Fornés TardiuFIC

 

CONSULTA DES D'AQUÍ EL NOMENAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN