Junta de Portaveus

print pdf

La funció de la Junta de Portaveus serà assessorar la presidència del Consell Comarcal en aquelles qüestions d'especial rellevància que aquesta li pugui plantejar.

 

Consellers/es Comarcals integrants de la Junta de Portaveus:

Grup polític comarcalConseller PortaveuConseller Suplent
ERC-AMSr. Josep M. Vidal i MinguellaSra. Aida Morgades i Agüera
JxCATSra. M. del carme Amenós i FabregatSr. Josep Amill i Canela
FICSr. Josep Sales i Civit-----
PSC-CPSr. Artur Miró i Palau-----