Junta de Portaveus

print pdf

La funció de la Junta de Portaveus serà assessorar el president del Consell Comarcal en aquelles qüestions d'especial rellevància que aquest li pugui plantejar.

 

Consellers Comarcals integrants de la Junta de Portaveus:

Grup polític comarcalConseller PortaveuConseller Suplent
PDeCATJosep Amill CanelaJoan Amigó Morató
ERC - AMJordi Miró AndreuRamon Mullerat Figueras
FICMagí Trullols TrullJosep M. Anglès Español
PSC - PMArtur Miró i Palau-----