Junta de Portaveus

print pdf

La funció de la Junta de Portaveus serà assessorar la presidència del Consell Comarcal en aquelles qüestions d'especial rellevància que aquesta li pugui plantejar.

La presidència i la vicepresidència formen part de la Junta de Portaveus.

Consellers/es Comarcals integrants de la Junta de Portaveus:

Grup polític comarcalConseller PortaveuConseller Suplent
ERC-AMSr. Josep M. Vidal i MinguellaSra. Aida Morgades i Agüera
JxCATSra. M. del Carme Amenós i FabregatSr. Josep Amill i Canela
FICSr. Josep Sales i Civit-----
PSC-CPSr. Artur Miró i Palau-----