Vicepresidents

print pdf

El vicepresident primer del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el Sr. Antoni Gutiérrez Torregrosa i el vicepresident segon del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és el Sr. Marc Vinya Miralles, que foren nomenat per decret de presidència el dia 1 de febrer de 2017.

El vicepresident del Consell Comarcal de la Conca de Barberà té les atribucions següents:

  1. Substituir el president en cas de vacant, absència o malaltia, en totes les seves funcions.