Oficina tècnica del Pla Local d’Inclusió Social

El Pla Local d’Inclusió Social (PLIS) de la Conca de Barberà és un projecte subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya que té per objectiu dissenyar i donar suport a actuacions i projectes per millorar el benestar del conjunt de la població i assolir una societat més cohesionada.

És l'Oficina Tècnica qui, juntament amb els agents de la comarca, planifiquen, executen i actualitzen diverses accions per debilitar els factors generadors d’exclusió social.

Què és l’exclusió social?
Es podria dir que una persona està abocada a l’exclusió social quan ha patit un trencament en la seva trajectòria vital en algun dels àmbits de la vida: econòmic, laboral, sanitari, habitatge, formatiu, relacional... com per exemple, no tenir feina, haver patit un trencament en la unitat familiar, tenir alguna addicció, canviar de poble o país, entre d’altres.
 

MÉS INFORMACIÓ
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
Pla d'Inclusió Social
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32
plis@concadebarbera.cat