Neteja viària

El Servei de neteja viària, mitjançant un equip escombradora, està inclòs dins del servei de recollida i transport de residus municipals de la Conca de Barberà.

Aquest servei de neteja viària compta amb 20 jornades anuals per a tota la comarca, les quals inclouen l’escombrat mecànic de les voreres, calçades i zones pavimentades dels municipis inclosos en el servei. Queden exclosos del servei de neteja viària els parcs i zones enjardinades dels municipis i els passatges, solars i els patis de caràcter particular.

Per tal d’organitzar la prestació d’aquest servei que es realitzarà en ocasions puntuals, és necessari que el municipi en faci petició al Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Tots els municipis inclosos en aquest servei s'han acollit en la prestació d’aquest. La realització ha estat organitzada segons petició de l'ajuntament i juntament amb el Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.