Recollida de vehicles abandonats

El mes de juny de 2007 es va iniciar el servei de recollida i desballestament de vehicles abandonats i/o fora d’ús als municipis de la comarca, prèvia delegació de competències per part dels ajuntaments a favor del Consell Comarcal.

Aquest servei consisteix amb la retirada del vehicle de la via pública prèvia denuncia per part de l’ajuntament i custodiats fins l’exhauriment del procediment administratiu, el qual ha de concloure amb el seu desballestament i descontaminació, o amb la recuperació dels vehicles per part dels propietaris.

Durant l’any 2017 s’han registrat 6 sol·licituds de recollida de vehicles abandonats i/o fora d’ús a tota la comarca. L’estat de tramitació a 31 de desembre de 2017 ha estat el següent:

 201520162017
vehicles retirats366
vehicles desballestats361