Subvencions a les Escoles Municipals de Música de la comarca

El Consell Comarcal, dins la gestió de serveis municipals del Conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre de la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Conca, dota d'uns recursos econòmics a les escoles municipals de música de la comarca per tal de garantir la seva viabilitat. Aquestes aportacions són finançades amb càrrec a la dotació del conveni amb la Diputació.

Els ajuntaments de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt gestionen cada un d'ells una Escola Municipal de Música. 

Al mes de maig de cada any es concedeixen els ajuts a les escoles municipals de música de Montblanc, l'Espluga de Francolí i Santa Coloma de Queralt. Alhora s'aprova el conveni entre els ajuntaments esmentats per a la concessió d'aquests ajuts i així garantir la viabilitat econòmica de les escoles municipals de música durant curs corresponent. 

Els ajuntaments, de conformitat amb la clàusula 6ena. del conveni,  han de justificar la subvenció concedida, abans del dia 20 de juliol de cada any, presentant un formulari que s'adjunta a la comunicació de l'acord, i en el que s'hi detallen les despeses finançades amb càrrec a la subvenció.