Serveis d'intervenció socioeducativa

Els serveis d’intervenció socioeducativa formen part dels serveis socials bàsics. L’objectiu d’aquest servei es realitzar atenció als infants i adolescents que es troben en situació de risc, i també la intervenció de suport, acompanyament, capacitació i tractament amb les seves famílies; posant èmfasi en la intervenció davant les situacions de risc d’acord amb el seu nivell de gravetat. La coordinació i gestió d'aquests serveis van a càrrec d'una educadora social.

 

Aquest model redefineix l’abast de la intervenció i diversifica les diferents necessitats d’atenció en serveis, que es classifiquen en 4 línies diferents:

  • L1: Servei de suport a les famílies amb infants de 0 a 3 anys en situació de risc

Servei d’intervenció socioeducativa per progenitors, tutors o guardadors amb infants de 0 – 3 anys en situació de risc que mitjançant activitats de suport i de formació, vetlla per un adequat desenvolupament integral i benestar dels infant i per la permanència amb la seva família.

 

  • L2: Servei d’atenció diürna

Servei diürn per l’atenció d’infants i adolescents en situació de risc fora de l’horari escolar en els períodes lectius, que dona suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo. Compensa les mancances dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.

A la Conca de Barberà es realitza en tres municipis: l'Espluga de Francolí, Montblanc i Santa Coloma de Queralt.

 

  • L3: Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents en situació de risc

Conjunt d’actuacions dirigides a donar a les famílies el recolzament necessari perquè puguin atendre correctament els seus fills o filles en situació de risc, fomentant mitjançant el treball individual o grupal, l’adquisició d’habilitats i hàbits de conducta, tant pel que fa a capacitats personals com capacitats relacionals dirigides a disminuir la situació de risc.

 

  • L4: Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc

Servei destinat a donar suport als adolescents en situació de risc amb la finalitat de què puguin assolir progressivament una capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials.

 

MÉS INFORMACIÓ
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
C/ St. Josep, 18  43400 Montblanc
Telèfon: 977 86 12 32