Junta de Portaveus

La funció de la Junta de Portaveus serà assessorar la presidència del Consell Comarcal en aquelles qüestions d'especial rellevància que aquesta li pugui plantejar.

La presidència i la vicepresidència formen part de la Junta de Portaveus.

Consellers/es Comarcals integrants de la Junta de Portaveus:

Grup polític comarcalConseller PortaveuConseller Suplent
ERC-AMSr. Josep M. Vidal i MinguellaSra. Aida Morgades i Agüera
JxCATSra. M. del Carme Amenós i FabregatSr. Josep Amill i Canela
FICSr. Jaume Fornés Tardiu-----
PSC-CPSr. Juan Manuel Cabello Camacho-----