El procés de compostatge

Tornar

Pretractament:

Primerament es verifica que no entrin materials inadequats i, en cas de que n’hi hagin, es descarten.

Seguidament, la fracció orgànica es barreja amb restes vegetals per donar-li porositat.

 

Compostatge:

La barreja de fracció orgànica i restes vegetals es disposa en forma de piles i segons les necessitats, es volteja i es rega.

A les dues setmanes de procés s’efectua una eficient extracció d’impureses.

El procés de compostatge sol durar entre 12 i 14 setmanes. Gràcies a l’acció de microorganismes i a unes condicions d’humitat i d’aeració suficientment controlades, aquest material es va transformant progressivament en un producte semblant a l’humus. Per tal de garantir unes òptimes condicions de procés, es procedeix a efectuar el volteig i reg de les piles, quan és necessari.

 

Posttractament:

A través d'un sedàs rotatiu, d’una taula densimètrica i d’un sistema d’aspiració de plàstics, s’eliminen impureses, es recupera una bona part dels residus vegetals utilitzats i finalment s’obté compost de qualitat.

 

Tornar