Tràmits de Cultura i Joventut

Comunicació i registre d'instal·lacions juvenils

Per posar en funcionament una instal·lació juvenil cal comunicar-ho a l’administració competent per inscriure aquesta comunicació al registre. També es pot comunicar qualsevol modificació de les característiques, la titularitat o la situació administrativa de la instal·lació. S'entén per instal·lació juvenil: cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils.

Accés a la plataforma Canal Empresa.

 

Què necessiteu fer?