172 famílies de la Conca de Barberà han rebut ajudes alimentàries durant el 2022

07/02/2023 Actualitat

172 famílies de la Conca de Barberà han rebut ajudes alimentàries durant el 2022

També ha augmentat en un 28% l'atorgament d'ajuts d'urgència social

Des del servei d'acció social del Consell Comarcal de la Conca de Barberà se segueix treballant per tal d’ajudar a les persones i famílies. De fet, durant el 2022 han augmentat les persones i famílies derivades al Servei de Distribució d'Aliments (un 15%) i va haver-hi 172 famílies rebent aquesta ajuda alimentària.

També han augmentat en un 28% l'atorgament dels ajuts d'urgència social (AUS), sobretot en ajudes per habitatge i pobresa energètica.

Així mateix, el nombre de teleassistències actives durant el 2022 ha estat de 87 i el cost total ha estat de 17.901,62 €.

Actualment, l’Àrea d'Acció Social disposa de 15 professionals que es desplacen als diferents municipis de la comarca per tal de prestar l’atenció directa a les persones que s’adrecen al servei que és finançat en un 75 % pel Departament de Drets Socials de la Generalitat i en un 25% pels ajuntaments.

Durant el 2022 els i les treballadores de l’Àrea d'Acció Social han fet un total de 5.551 entrevistes, s'han obert 383 expedients nous, s'han treballat 1.744 expedients i s'han atès un total de 2.656 persones.

Des de l’Àrea d'Acció Social hi ha diversos ajuts: AUS (Ajuts d'urgència social), AUS targetes moneder, AUS pobresa energètica, AUS llibres i material escolar i AUS llar d'infants. L'import total d'aquests durant el 2022 ha estat de 81.107,27 euros.