Adjudicat l'arranjament de les infraestructures de sanejament malmeses per la Riuada

17/12/2019 Actualitat

Adjudicat l'arranjament de les infraestructures de sanejament malmeses per la Riuada

El Ple del Consell Comarcal va aprovar ahir la contractació per via d’emergència de l’execució d’obres d’arranjament dels sistemes de sanejament de Vimbodí i Poblet, l’Espluga de Francolí i Montblanc malmesos per la riuada dels dies 21 i 22 d’octubre.

Les obres que es portaran a terme consistiran en:

  • Montblanc: reposar 2.400 m. de col·lector d’alta amb els seus respectius pous d’inspecció, a la resta de col·lector d’alta s’han de realitzar treballs de neteja i d’inspecció per verificar el seu estat.
  • Vimbodí i Poblet: neteja i inspecció dels 5.000 m del col·lector, dels quals se n’hauran de refer un total de 3.350 m. Aquest col·lector finalitzava en una estació de bombeig al Parc Fluvial de l’Espluga de Francolí, que s’haurà de tornar a fer.
  • L’Espluga de Francolí: ha desaparegut tot el col·lector que recollia les aigües residuals al pont de la Palanca i les portava a una estació de bombeig situada a tocar de la depuradora, por la qual cosa s’haurà de reposar tota la conducció (1.350 m de tub) i l’estació de bombeig.

L’empresa encarregada de portar a terme aquestes obres és Depuración de Aguas del Mediterráneo SL i l’import d’adjudicació és d’1.920.000,00 € més IVA. També es va acordar adjudicar a l’empresa Colomer i Rifà la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut pel preu de 75.933,55 euros. Tots aquest imports està finançats íntegrament per l’Agencia Catalana de l’Aigua.