Alcaldes i regidors reben formació sobre la nova llei de contractació

09/03/2018 Actualitat

Alcaldes i regidors reben formació sobre la nova llei de contractació

Una quinzena d'alcaldes i regidors de la comarca han participat en una sessió formativa sobre la nova llei de contractes del sector públic (LCSP) aprovada el passat mes d'octubre. La jornada estava organitzada per l'Associació Catalana de Municipis i va ser impartida per Sílvia Carmona, lletrada i associaciada de dret administratiu de la URV.

La nova LCSP comporta afectacions importants, i algunes de gran abast, pels governs locals. A partir de l’entrada en vigor de la LCSP, aquest 9 de març, els responsables de les tasques de contractació i compres, les àrees de secretaria, i els mateixos electes locals tindran un nou marc d’actuació, amb noves càrregues administratives, nous procediments,
però també marge de decisió per implementar polítiques públiques des dels òrgans de contractació locals.