Alumnes de l'institut Joan Amigó visiten la deixalleria de l'Espluga de Francolí

05/03/2020 Actualitat

Alumnes de l'institut Joan Amigó visiten la deixalleria de l'Espluga de Francolí

El passat divendres 8 de febrer, diferents alumnes de primer d’ESO de l’Institut Joan Amigó i Callau van visitar la deixalleria del seu municipi, dins del projecte treballat a classe “Qui no té un all, té una ceba”.

L’activitat consisteix en una visita guiada per a conèixer la deixalleria municipal, on l’educador ambiental explica tots aquells residus que es poden portar a la deixalleria, com es recullen i el procés que segueixen per a la seva valorització, mentre es realitza un recorregut per la instal·lació amb el fi d’explicar les diferents àrees de la deixalleria i els contenidors que s’hi troben.

L'objectiu de la visita és donar a conèixer als alumnes els diferents tipus de residus que generem, l’impacte negatiu que produeixen i la importància d’un bon reciclatge de tots aquests residus generats en el nostre dia a dia. Aquesta activitat es desenvolupa de forma molt didàctica i participativa, per tal que l’alumne aprengui fàcilment quins residus generem i a on els podem dipositar, ja sigui en els diferents contenidors que trobem al carrer o bé a la deixalleria.

El Servei de Medi Ambient del Consell ofereix a tots els centres d’ensenyament de la comarca visites guiades a les diferents instal·lacions que gestionen, des de les depuradores d’aigües residuals, el dipòsit controlat i la planta de compostatge del Centre de residus municipals i les deixalleries.

Les visites a aquestes instal·lacions formen part del Pla d’activitats d’educació ambiental que anualment duu a terme el Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal. L’objectiu és donar a conèixer les instal·lacions que hi ha a la comarca i el seu funcionament.