Aprovada la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal

25/07/2019 Actualitat

Aprovada la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal

El passat dilluns Ple d’organització va definir la nova estructura organitzativa del Consell Comarcal durant aquest mandat.

En primer lloc es va donar compte del nomenament com a vicepresidenta de la consellera del grup comarcal d’ERC, Carme Pallàs.

La nova Junta de Govern estarà integrada pel president, Josep M. Trullols, la vicepresidenta Carme Pallàs i cinc consellers comarcals: Josep M. Vidal i Ramon M. Caixal per ERC, Rosa Sánchez i Josep Amill per JxCAT, i Josep Sales per la FIC. Pel que fa a les conselleries amb responsabilitats en àrees de gestió, durant el present mandat n’hi haurà un total de quinze:

Pel que fa a les conselleries amb responsabilitats en àrees de gestió, durant el present mandat n’hi haurà un total de quinze:

Àrea

Conseller/a comarcal responsable

Assistència tècnica urbanística

Sara Janer Ferrando

Benestar social

Josep Sales Civit

Consum

Artur Miró Palau

Cultura

Joan Canela Rios

Ensenyament

Judit Garcia Baltà

Habitatge

Carme Pallàs Gallego

Hisenda i règim intern

Ramon Caixal Homedes

Igualtat

Aida Morgades Agüera

Infraestructures i telecomunicacions

Carme Amenós Fabregat

Joventut, esports i participació ciutadana

Ricard Miquel Cabestany

Medi ambient

Josep Amill Canela

Mobilitat

Josep Corsellas Corbella

Promoció econòmica

Sant Porta Fernández

Sostenibilitat, paisatge i agricultura

Carme Ferrer Cervelló

Turisme

Albert Espanyol Cabestany

 

 

El Ple va aprovar també, entre d’altres, la nova composició de l’Organisme Autònom de Desenvolupament i del Consell d’Administració de l’Organisme de Gestió i Control dels Serveis Mediambientals. Ambdós encapçalats per Magí Trullols com a president del Consell Comarcal.

Per últim, el Ple va ser informat també de la ratificació com a gerent del Consell Comarcal de Ramon Palou i Capdevila.