Assumim les competències de sanejament en alta de Barberà de la Conca i de Vilaverd

27/04/2021

Assumim les competències de sanejament en alta de Barberà de la Conca i de Vilaverd

El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va acceptar, ahir, les delegacions de competències de sanejament en alta dels municipis de Barberà de la Conca i Vilaverd, amb l’objectiu d’impulsar la gestió de les aigües residuals als municipis de la comarca per tal d’evitar l’afectació al medi que provoca no disposar de sistemes de sanejament.

Al ple, també es van aprovar els convenis de redacció dels projectes constructius necessaris per al sanejament i la depuració d’aigües, amb una inversió prevista, per a cadascun dels projectes de redacció, de 71.200 euros, i es preveu que s’iniciïn durant el segon semestre del 2021.

Ambdós projectes se sumen a les tasques iniciades a través dels convenis vigents amb l’Agència Catalana de l’Aigua i amb els ajuntaments de Vilanova de Prades, Blancafort i Pira, per assumir les competències relatives a la gestió del sanejament d’aigües residuals dels municipis incloent la construcció, l’explotació, la gestió, el manteniment, les reposicions i millores de les infraestructures i la intervenció administrativa dels abocaments.