Augmentem un 27% les assistències urbanístiques als ajuntaments de la comarca

15/02/2021

Augmentem un 27% les assistències urbanístiques als ajuntaments de la comarca

El servei d’assistència urbanística del Consell Comarcal de la Conca de Barberà realitza permanències a 20 ajuntaments de la comarca, després que s’hi hagi incorporat l’Ajuntament de Sarral aquest 2021.

Els serveis que s’ofereixen són els d’assessorament i participació, com a personal tècnic, en el expedients de concessió de llicències, disciplina, etc.; emissió d’informes relatius als diferents aspectes relacionats amb edificacions, planejament i activitats, informes relacionats amb qualsevol tipus d’infraestructures de serveis a la població; i aquelles funcions implícites al càrrec de personal tècnic municipal.

Durant el 2020, es va treballar en un total de 5.904 actuacions tècniques urbanístiques, una xifra que va suposar un 27% més respecte l’any anterior. En aquest sentit, es van fer 842 visites d’obra, 1.417 informes de llicència urbanística i 2.315 consultes urbanístiques, segons es desprèn de l’informe de gestió del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Aquestes dades impliquen que els tècnics d’aquest servei han dedicat 4.828 hores als projectes impulsats, un 30% més que el 2019.

Cal destacar que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà és dels únics que ofereix aquest servei, convertint-se en un dels serveis diferencials de l’organisme.

D’altra banda, el consell Comarcal de la Conca de Barberà també presta serveis, a sol·licitud dels ajuntaments, d’assistència tècnica en la redacció de projectes tècnics i direcció d’obres, entre altres. En aquest sentit, els tècnics van realitzar un total de 147 assistències tècniques al global dels ajuntaments de la comarca durant el 2020.

Així, l’any passat es va augmentar un 171% la direcció i coordinació d’obres, amb un total de 19 projectes, 12 mes que l’any anterior. També es van realitzar 73 estudis previs, 36 projectes tècnics, i 19 accions més, entre les quals modificacions puntuals o redacció d’informes.

En total, els serveis tècnics van destinar 9.736 hores a l’assistència tècnica, un augment del 5% respecte l’any 2019.

El finançament dels serveis que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà presta als ajuntaments es realitza a través de l’aportació econòmica dels ajuntaments, ja sigui per conveni o preus públics, i pel conveni marc amb la Diputació de Tarragona.