Campanya de Visites als Grans Productors per a l'Actualització de Dades i Sensibilització Ambiental a la Comarca

19/06/2023 Actualitat

Campanya de Visites als Grans Productors per a l'Actualització de Dades i Sensibilització Ambiental a la Comarca

L'objectiu principal d'aquesta campanya és sensibilitzar els grans productors sobre la importància de la recollida selectiva i promoure pràctiques sostenibles en els seus negocis

El servei de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà està duent a terme una campanya de visites als grans productors  de la comarca amb l'objectiu de promoure la recollida selectiva adequada i l'actualització de dades dels negocis. Aquesta iniciativa, que s'ha iniciat a Montblanc, s'estendrà a la resta de municipis de la comarca.

El propòsit d'aquestes visites és actualitzar les dades que el Consell Comarcal té de cada negoci i validar els codis dels contenidors de la recollida selectiva. Durant les visites, els educadors ambientals del Consell Comarcal recolliran també suggeriments dels empresaris i establiran un acompanyament personalitzat per garantir una correcta gestió dels residus al seu establiment.

L'objectiu principal d'aquesta campanya és sensibilitzar els grans productors sobre la importància de la recollida selectiva i promoure pràctiques sostenibles en els seus negocis. Es busca establir una relació de col·laboració amb els empresaris perquè puguin realitzar una correcta separació i gestió dels seus residus.

Aquesta campanya de visites als GP (grans productors) s'emmarca dins del compromís del Consell Comarcal per millorar la gestió dels residus i preservar el medi ambient. Mitjançant l'actualització de dades i l'acompanyament als negocis, es pretén fomentar la participació activa del sector empresarial en la recollida selectiva i contribuir al desenvolupament sostenible de la comarca.