Cinquanta-una persones han rebut el servei d'ajuda a domicili durant el primer trimestre del 2022

23/05/2022 Actualitat

Cinquanta-una persones han rebut el servei d'ajuda a domicili durant el primer trimestre del 2022

El cost total del servei ha estat de 47.045 euros

Un total de 51 persones de la comarca han rebut el servei d'ajuda a domicili (SAD) durant el primer trimestre del 2022. El servei d'ajuda a domicili té dues modalitats, el SAD Social i el SAD dependència i aquest darrer és per aquelles persones que tenen reconegut el grau de dependència.

Els municipis que més s'han beneficiat d'aquest servei són Montblanc (amb 27 persones), l'Espluga de Francolí (amb 8 persones usuàries) i Santa Coloma de Queralt (amb 4), amb un cost de 47.045 euros.

El SAD és un conjunt d'accions que es fan a la llar de la persona usuària, dirigides a proporcionar atencions personals, atencions de caràcter urgent, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

Des de principis d'any, l'empresa concessionària del servei és la Fundació Vilaniu, la qual ofereix dos tipus d'accions: atenció a la llar i atenció a la persona.

A grans trets, el perfil de la persona usuària correspon a:

- Dona

- amb una mitjana d'edat de 77 anys

- amb el servei d'atenció personal

- i amb una aportació mitjana de copagament al servei d'un 30%