Concactiva augmenta els assessoraments a emprenedors i nombre d’alumnes formats aquest 2022

07/02/2023 Actualitat

Concactiva augmenta els assessoraments a emprenedors i nombre d’alumnes formats aquest 2022

El Servei de promoció econòmica ha realitzat 1550 hores de formació per aturats.

Durant l’any 2022, Concactiva, el servei de promoció econòmica de la Conca de Barberà, ha augmentat de forma considerable el seu nombre d’usuaris respecte a l’any anterior. Aquest passat any 2022 ha estat marcat per la recuperació econòmica després de l’impacte de la pandèmia i també pel retorn de molts serveis a la presencialitat.

El servei d’assessorament per la creació d’empreses ha atès un total de 137 persones interessades en la creació d’empreses. Això s’ha traduït en la creació de 17 nous negocis o empreses.

En relació amb la formació, aquest 2022 s’han dut a terme tres accions formatives per aturats, on hi ha participat 41 alumnes i s’han realitzat un total de 1550 hores de formació presencials. Els cursos fets han estat Cuina, Operacions bàsiques de cuina i Operacions auxiliars per la indústria alimentària. També aquest 2022 s’ha homologat un nou espai a Concactiva per a la realització de formació en atenció sociosanitaria per a persones dependents, que es farà aquest 2023.

A Concactiva han cursat l’ESO 10 alumnes dins de la Unitat d’escolarització compartida, que acull alumnes amb dificultats dels diferents instituts de la comarca. El centre també acull les classes del grau superior d’instal·lació d’energies renovables que duu a terme l’Institut Martí l’Humà.

La xarxa de Vivers també ha experimentat un creixement en el nombre de persones que hi treballen. A final de 2022 hi havia allotjades 18 empreses amb un total de 27 treballadors. També destaca el Viver de Celleristes, ubicat a Barberà de la Conca on han entrat 151.000 quilos de raïm, tot i la mala collita d’aquest 2022.

Per últim, cal destacar que 27 persones que han treballat en accions d’ocupació vinculades a Concactiva i més de 40 han participat en programes per la inserció laboral. La borsa de treball de Concactiva, una eina molt útil per la recerca de feina, ha publicat 138 ofertes de feina per treballar a la comarca, sent una referència per les empreses en el moment de buscar treballadors.