Consell i ajuntaments convaliden els certificats de qualificació ambiental EMAS

29/05/2020 Actualitat

Consell i ajuntaments convaliden els certificats de qualificació ambiental EMAS

En una societat cada vegada més sensibilitzada per la necessitat de protegir l'entorn en el qual vivim i desenvolupem les nostres activitats, i com a part d'una política de millora contínua, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, va iniciar l'any 2005 la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental segons el reglament europeu EMAS 761/2001, per tal d'establir les seves accions de respecte i protecció al medi ambient.

L'EMAS és un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals que permet la participació, amb caràcter voluntari, d'organitzacions de dins i fora de la Comunitat. Aquest sistema de gestió ambiental ajuda a les organitzacions a millorar l'eficiència dels seus recursos, reduir riscos i donar exemple amb la declaració pública de bones pràctiques.

Vistos els grans beneficis que això podia aportar a la nostra comarca, l'any 2013 es va considerar necessari fer una aposta valenta, ambiciosa però, sobretot, de futur responsable i sostenible. És per aquest motiu que va néixer el Projecte E+22.

Aquest projecte va consistir a implantar un Sistema de Gestió Ambiental, segons el Reglament Europeu EMAS, als 22 municipis que formen part de la Conca de Barberà i també a la Planta de Compostatge del Centre Comarcal de Tractament de Residus Municipals. Aquest certificat s'ha anat renovant i adaptant anualment, sempre adaptant-se a la normativa vigent. L'última renovació de l'EMAS es certifica d'acord amb el Reglament Europeu EMAS III 1221/2009, el Reglament (UE) 2017/1505 i el Reglament (UE) 2018/2026.

Amb la renovació de l'EMAS doncs, s'aconsegueix una millora del comportament ambiental de l'ens comarcal i de tots els ajuntaments amb la integració de criteris ambientals en el conjunt de la nostra política i la gestió interna dels serveis comarcals, fent extensiu aquest compromís a totes les treballadores i treballadors i també a aquelles empreses que col·laboren amb el Consell Comarcal i amb els ajuntaments, sense oblidar que ha de suposar un benefici afegit en la relació amb els nostres usuaris.