Desenes d’empresaris de la Conca utilitzen el Lego per aprendre a innovar

12/12/2018 Actualitat

Desenes d’empresaris de la Conca utilitzen el Lego per aprendre a innovar

El passat dimecres, el Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, en el marc de la col·laboració entre el seu projecte de cooperació Start Up Rural de Catalunya i ACCIÓ, juntament amb el suport de l’Organisme Autònom de Promoció Econòmica, Concactiva, es va dur a terme la jornada de foment de la innovació Design Thinking i Lego© Serious Play©. Darrera d’aquestes paraules en anglès, s’hi descriu una metodologia de treball en el dia a dia de les empreses que aplica eines on s’intenta fer sortir a l’emprenedor del seu marc mental habitual en afrontar les seves problemàtiques i cercar altres mecanismes per resoldre-les.

La formadora Teia Guix, de Co-empren, va dirigir la sessió fent una introducció teòrica als principis d'aquestes metodologies de pensament alternatiu, per després passar a la pràctica amb peces de Lego que vam permetre la visualització de la pròpia empresa fent diferents figures i formes. Exemples d’això van ser la realització de la torre més alta possible individualment, amb les peces disponibles, o la construcció d’un vehicle que definís el projecte. De forma conjunta, els grups, que es distribuïen per taules, havien de muntar un vehicle que també representés la proposta empresarial. De forma consensuada havien d’acordar com construir-ho, treballant també d’aquesta forma les tasques en equip i la cooperació, la negociació entre diferents i l’assoliment de consensos. Per la seva banda, el treball Design Thinking també va fer incidir als emprenedors amb la coordinació dels grups i l’assumpció d’un repte conjunt.

La valoració de la jornada va ser extremadament positiva, tant per la participació com pels continguts que s´’hi van treballar, molt cops exclusivament explicats a les ciutats i que poc arriben al medi rural. En el cas del camp de Tarragona, el Consorci, amb la seva política de treball amb altres organismes amb els quals es comparteixin objectius, vol facilitar aquests recursos, a més dels que ja s’ofereixen mitjançant els ajuts Leader. Aquest treball amb l’emprenedoria es materialitza a nivell català amb el projecte de cooperació Start Up Rural, iniciativa que treballa amb els emprenedors del territori per acompanyar-los a assolir la seva continuïtat i èxit.