El Consell aprova un pressupost per a l'any 2018 amb un creixement del 9%

05/12/2017 Actualitat

El Consell aprova un pressupost per a l'any 2018 amb un creixement del 9%

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat de tots els seus membres el pressupost d’ingressos i despeses corresponent al proper any 2018. En total, el pressupost que l’organisme gestionarà l’any vinent puja a poc més de 8 milions d’euros, un 9% més que l’exercici econòmic anterior.

 

2018

2017

Diferència

Consell Comarcal

7.206.600

6.439.700

11,9%

Organisme Autònom de Desenvolupament

897.100

923.700

-2,8%

Total

8.103.700

7.363.400

9,1%

El nou pressupost no presenta grans novetats respecte als de l’any anterior. Destaca, pel que fa a les inversions, les obres que es portaran a terme al Centre Comarcal de Tractament de Residus per un import superior al mig milió d’euros. També destaca el gran volum econòmic que es destinarà a les actuacions d’àmbit social per proporcionar recursos i serveis a les famílies més desafavorides per l’actual situació econòmica o a la gent gran. Un últim gran paquet d’actuacions, pel que fa al volum econòmic, són les relacionades amb el món de l’ensenyament i concretament amb la gestió del transport escolar i dels menjadors escolars.

A grans trets, les partides més importants del pressupost de despeses del Consell Comarcal per a l’any 2018 són:

 1. Benestar Social
  • Servei d’ajuda a domicili: 205.000€
  • Servei de teleassistència gent gran: 12.000€
  • Aportació menjadors socials: 8.000€
  • Ajuts d’urgència social (amb pobresa energètica): 37.000€
  • Transport adaptat: 45.000€
  • Actuacions d’educació mediambiental: 39.000€
 2. Cultura
  • Aportació a les escoles municipals de música: 7.500 €
  • Aportació al Museu Comarcal: 27.000 €
  • Aportació a l’Arxiu Comarcal: 13.000 €
 3. Ensenyament
  • Gestió del transport escolar: 575.000 €
  • Gestió dels menjadors escolars: 185.000 €
  • Aportació als centres oberts municipals: 22.500 €
  • Ajuts de llibres i material escolar: 35.000 €
  • Beques llars d’infants: 23.000 €
 4. Joventut
  • Aportació als ajuntaments Plans locals: 33.000 €
 5. Medi Ambient
  • Recollida i transport comarcal de residus: 1.185.000 €
  • Inversió Centre Comarcal de Tractament de Residus: 560.000 €
  • Gestió de les 6 depuradores i col·lectors de la comarca: 565.000 €
  •  Gestió de les 7 deixalleries de la comarca: 50.000 €
  • Gestió residus de la construcció: 15.000 €
 6. Turisme
  • Promoció turística de la Ruta del Cister: 36.000 €
  • Promoció turística comarcal: 9.000 €
 7. Altres
  • Serveis de transport regular als municipis: 72.000 €
  • Arranjament de camins municipals: 80.000€