El Consell Comarcal aprova la moció per a la cessió dels actius immobles de la SAREB

26/04/2022 Actualitat

El Consell Comarcal aprova la moció per a la cessió dels actius immobles de la SAREB

Un cop aprovada, s'haurà de redactar les bases i constituir el Consell Comarcal de l'Habitatge

Aquest dilluns dia 25 d'abril ha tingut lloc el ple del Consell Comarcal durant el qual, es va aprovar per unanimitat la moció per a la cessió dels actius immobles de la SAREB. Aquesta moció és per tal que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà redacti les bases i constitueixi el Consell Comarcal de l'Habitatge i aquest òrgan haurà de comptar amb la participació de tots els agents implicats, representació d'Ajuntaments i els partits representats al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, posar en comú totes les problemàtiques existents i acordar mesures concretes i impulsar la redacció d'un Pla Comarcal d'Habitatge.

Així mateix, el mateix Consell Comarcal haurà de sol·licitar a la SAREB la informació respecte als actius immobles que la "Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria" té a la comarca i a traslladar la informació al Consell Comarcal de l'Habitatge, als Ajuntaments afectats i a la població en general. De la mateixa manera, també es donarà suport als ajuntaments de la comarca perquè obrin negociacions amb la SAREB per a l'adquisició, via conveni, de la totalitat dels actius immobiliaris propietat d'aquesta als municipis de la comarca de la Conca de Barberà per a destinar-los a finalitats socials.

D'aquesta manera es posa èmfasis en la necessitat de tenir aquests immobles a la comarca per poder destinar-los socialment.