El Consell Comarcal aprova un pressupost de 13 milions d’euros per a l’any vinent

28/11/2019 Actualitat

El Consell Comarcal aprova un pressupost de 13 milions d’euros per a l’any vinent

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat el pressupost de la corporació per a l’any vinent. Puja a un total de 13.453.000€, dels quals 11.973.000€ corresponent al Consell Comarcal pròpiament dit i la resta, 1.480.000€ a l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà. Aquests imports representen un augment mitjà d’un 12,1% respecte a l’import d’aquest any.

Per a l’any vinent el pressupost preveu portar a terme inversions importants en matèria de recollida i tractament de residus com la construcció d’una planta de triatge al Centre Comarcal de Tractament de Residus, per un import proper als 4 milions d’euros, i millores en les depuradores de la comarca per un import de 160.000€.

L’ampliació i reforma de Concactiva per adaptar-hi nous espais formatius està dotada amb 130.000 €

L’any vinent també es preveu començar la tramitació del projecte de portada d’aigua als municipis del nord de la comarca. Per aquest motiu s’ha aprovat obrir una partida amb un import inicial de 100.000 €.

Per últim, la partida d’inversions també detalla tot un seguit d’imports menors dedicats a l’adquisició d’equipaments informàtics, millores en la xarxa de telecomunicacions o l’adquisició d’un segon vehicle elèctric.

A banda del que són les inversions, el pressupost de l’any vinent preveu reforçar la prestació de serveis als ajuntaments, a les empreses i entitats de la comarca, i als ciutadans de la comarca. Per fer-ho, s’ha redactat el Pla d’actuació del proper exercici, on cadascuna de les àrees del Consell Comarcal té fixats uns objectius a assolir i uns indicadors que permetran avaluar el grau d’assoliment d’aquests objectius.

Objectius 2020:

 • Àrea d’Ensenyament 6
 • Àrea d’Infraestructures i Comunicacions 7
 • Àrea de Benestar Social 20
 • Àrea de Consum 5
 • Àrea de Cultura 4
 • Àrea de Joventut i Participació Ciutadana 12
 • Àrea de Medi Ambient 18
 • Àrea de Mobilitat 1
 • Àrea de Promoció Econòmica 10
 • Àrea de Serveis Tècnics Urbanístics 10
 • Àrea de Turisme i Paisatge 10
 • Oficina Comarcal d’Habitatge 6
 • TOTAL 109