El Consell Comarcal aprova una moció per tal que s'actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades d'aquest mes d'abril

26/04/2022 Actualitat

El Consell Comarcal aprova una moció per tal que s'actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades d'aquest mes d'abril

S'ha aprovat per unanimitat

Durant el ple ordinari del Consell Comarcal celebrat aquest dilluns dia 25 d'abril, es va aprovar per unanimitat, la moció per tal que s'actuï amb urgència per pal·liar els greus efectes a les zones afectades per les gelades d'aquest mes d'abril, on a causa de les baixes temperatures va provocar danys molt importants en les produccions dels cultius llenyosos, sobretot als fruiters i als ametllers i avellaners de les províncies de Lleida i Tarragona, però també en els conreus herbacis.

Davant d'aquesta situació i amb aquesta moció, s'insta al Govern de l'Estat a promulgar urgentment un real decret llei on s'estableixin mesures ad hoc per la greu afectació de les gelades de principis d'abril d'enguany a àmplies zones agràries de Catalunya i d'altres zones de l'Estat espanyol, entre les quals s'han d'incloure: Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència a les que estan en mans de la pagesia professional, finançament per a totes les explotacions afectades que ho necessitin mitjançant l'ICO i avals de SAECA, mesures fiscals i mesures socials.

Així mateix, s'insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a promulgar urgentment un decret llei on s'estableixin mesures ad hoc per la greu afectació de les gelades de principis d'abril d'enguany a àmplies zones agràries de Catalunya, entre les quals s'han d'incloure: Ajuts directes per a les explotacions agràries amb preferència per a les que estan en mans de la pagesia professional, finançament per a totes les explotacions afectades que ho necessitin mitjançant l'ICF i avals del mateix departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, accelerar el pagament dels ajuts vinculats al Contracte Global d'Explotació, i ampliar les operacions financeres vinculades al Contracte Global d'Explotació en dos anys de carència.

Per finalitzar, també s'insta al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya a millorar les línies d'assegurances agràries dels sectors afectats per les gelades de principis d'abril d'enguany, en cobertures, en adequar el capital assegurat a la producció real, en actualització de rendiments i amb l'increment del suport econòmic per fer assumible el cost de les primes a càrrec de la pagesia.