El Consell Comarcal de la Conca de Barberà commemora el Dia Internacional dels Migrants

16/12/2022 Actualitat

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà commemora el Dia Internacional dels Migrants

El servei d'atenció a persones immigrades, emigrades i refugiades (SAPIER) de la Conca de Barberà, pretén afavorir i millorar els processos.

L'any 2000 l'Assemblea General de les Nacions Unides va decidir proclamar el 18 de desembre com a Dia Internacional de les Persones Migrants, tenint en compte el nombre elevat i cada vegada més gran d'emigrants que hi ha al món i encoratjada pel creixent interès de la comunitat internacional en protegir efectiva i plenament els drets humans de totes les persones migrants, destacant la necessitat de seguir tractant d'assegurar el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals de totes les persones migrants.

Els dies mundials han de ser una eina de reflexió, de transformació i de canvi. En l'actualitat hi ha un gran nombre de persones que viuen a un lloc diferent d'on van néixer. Moltes s'han vist forçades a emigrar a causa de les guerres, la fam o els desastres naturals. El servei d'atenció a persones immigrades, emigrades i refugiades (SAPIER) de la Conca de Barberà, pretén afavorir i millorar els processos d'acollida i inclusió de les persones en situació regular o irregular i ofereix informació i assessorament sobre immigració, refugi, emigració i retorn voluntari.