El Consell Comarcal de la Conca de Barberà instal·la una premsa de plàstic industrial a la deixalleria de Montblanc

21/02/2023 Actualitat

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà instal·la una premsa de plàstic industrial a la deixalleria de Montblanc

La principal finalitat d'aquesta acció és la d'aprofitar al màxim aquest residu valoritzable, a més d'una reducció dels costos de transport i el cost del tractament d'aquest residu

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà instal·la una premsa de plàstic industrial a la deixalleria de Montblanc, amb l'objectiu d'aconseguir una millora en la gestió d'aquesta tipologia de residu (plàstic film, caixes de plàstic de fruita i plàstic de big-bags, fleje...).

La principal finalitat d'aquesta acció és la d'aprofitar al màxim aquest residu valoritzable, a més d'una reducció dels costos de transport i el cost del tractament d'aquest residu.

Fins al moment, aquests residus es dipositaven directament al contenidor de plàstic industrial tots barrejats, i conseqüentment, no se'n podia treure un rendiment ni es podien reciclar correctament. Per tot això, els plàstics s'hauran de dipositar a la deixalleria ben separats segons les seves característiques.