El Consell Comarcal de la Conca de Barberà renuncia a la subvenció del projecte FEDER per a l'ampliació de les instal·lacions de l'organisme

11/02/2021

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà renuncia a la subvenció del projecte FEDER per a l'ampliació de les instal·lacions de l'organisme

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha renunciat a la subvenció del projecte FEDER per al Centre d’interpretació i divulgació del patrimoni cultural de la Conca de Barberà. L’organisme comarcal sosté la inviabilitat del projecte per diferents motius:

 

1) La falta de finançament complementari a la subvenció atorgada. Els fons FEDER van concedir 1.176.623,55 euros per a l’execució del projecte, però aquesta quantitat només suposava el finançament del 50% del projecte que, en total, s’enfilava fins els 2.353.247,10 euros sense IVA. Amb l’IVA inclòs, l’obra s’hagués enfilat als 2.823.126,13 euros, a la qual hagués hagut de fer front el Consell Comarcal de la Conca de Barberà en la seva totalitat.

 

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà va optar per demanar altres subvencions que s’havien de destinar a sufragar la part complementària del projecte. L’organisme es va presentar a la convocatòria de subvencions als ens locals per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, però es va denegar perquè no arribava a la puntuació mínima.

 

Es va fer una petició a la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2020/2024, però es va desestimar perquè l’Ajuntament de Montblanc encara no tenia la propietat de la finca per a poder-la cedir al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, requisit imprescindible per a atorgar la subvenció.

 

També es va recórrer a la convocatòria de la Diputació de Tarragona per tal de poder procedir al cofinançament del projecte, però en aquesta convocatòria, a diferència d’anteriors ocasions, la Diputació de Tarragona no té cap línia oberta de cofinançament dels projectes dels ens locals.

 

2) Per responsabilitat de govern. No es volia posar en risc l’estabilitat financera del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, per la manca de capacitat d’endeutament, per la dificultat d’assumir el retorn del crèdit i pel fet que es poguessin trobar entrebancs a l’hora de voler assumir altres projectes.

 

3) El termini d’execució. L’administració pública comarcal estava obligada a executar l’obra i el pagament, en un 70% del cost total, el 30 de novembre de 2021, un període impossible de complir. Al no tenir la propietat de la finca en temps suficient, es va considerar que era un risc fer la redacció del projecte executiu, la licitació i l’inici de les obres en un termini de temps tan curt.

 

4) L’informe desfavorable d’intervenció, que desaconsellava la inversió per la despesa de manteniment que podria generar.

 

5) La venda de patrimoni. El Consell Comarcal de la Conca de Barberà també s’havia plantejat vendre patrimoni, concretament un edifici de titularitat pròpia que ja està desafectat, però la quantitat econòmica no compensava ni complementava el cost pendent de finançament.

 

Després d’esgotar totes les vies possibles de finançament i en considerar que s’havia produït una manca de planificació prèvia per tal de preveure la viabilitat econòmica del projecte, la renúncia es va fer efectiva en un acord del plenari el 30 de novembre passat per majoria, excepte l’abstenció d’un conseller comarcal, pel fet que ha mancat assolir un complement financer de 1.646.502 euros.

 

El projecte havia de permetre ampliar les instal·lacions actuals del Palau Alenyà (al carrer Sant Josep, 18 de Montblanc), a través de les obres de connexió amb l’edifici adjacent de Cal Macip. Es tracta d’un edifici de propietat de l’Ajuntament de Montblanc, que n’havia de fer la cessió de l’ús. Ara, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, en sintonia amb l’Ajuntament de Montblanc, no descarta reformular el projecte per tal d’obtenir més finançament i dividir-lo per fases.