El Consell Comarcal elabora una guia per a promoure l’ús del llenguatge no sexista entre les administracions locals de la comarca

21/06/2021

El Consell Comarcal elabora una guia per a promoure l’ús del llenguatge no sexista entre les administracions locals de la comarca

 

 

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a través de l’àrea d’Igualtat, presenta la Guia pràctica per a l‘ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista a l’administració local de la Conca de Barberà, un document que dona les eines per desenvolupar comunicacions no discriminatòries envers les dones i el col·lectiu LGBTI al Consell Comarcal, l’Organisme Autònom de Desenvolupament i als ajuntaments de la comarca.

 

La guia s’ha presentat avui, dia 21 de juny, amb motiu del Dia Internacional de l’Educació No Sexista i del Dia Internacional del Llenguatge No Sexista i amb l’objectiu de «canviar aquestes males pràctiques» i corregir-les, expressa la consellera comarcal d’Igualtat, Aida Morgades, per tal d’«assolir una igualtat efectiva» de la qual l’administració pública n’ha de ser exemple.

 

El document, que vol ser més pràctic i visual que altres guies similars i que posa exemples quotidians i propers a la comarca, integra una sèrie de recomanacions per a l’ús del llenguatge no sexista, com per exemple, les que tenen relació amb textos tancats, documents oberts, comunicacions electròniques internes, comunicació oral, comunicació visual i comunicació digital, acompanyant les explicacions d’exemples per tal de minimitzar les males pràctiques, sobretot, entre el personal que més està de cara el públic. Entre les recomanacions, es proposa evitar termes genèrics i l’ús de la forma masculina o femenina si la persona a qui s’adreça un document no manifesta la seva identitat de gènere o és una persona d’identitat no binària de manera que, en comptes de dir alcalde o alcaldessa, es podria utilitzar l’alcaldia; utilitzar expressions despersonalitzades i evitar el masculí genèric: en comptes de dir els/les membres del sindicat, es podria expressar parlant de la representació sindical. Pel que fa a la comunicació visual, es proposa evitar la figura de l’home blanc heterosexual com a model universal representatiu de la societat i apostar per una representació de la diversitat de manera transversal.

 

Les administracions públiques de la Conca de Barberà podran recórrer al document per a aplicar estratègies comunicatives i recursos lingüístics per aconseguir una comunicació efectiva a través d’un ús no sexista del llenguatge en el seu dia a dia. La guia ve acompanyada d’una estora de ratolí amb un resum visual i ràpid, que es repartirà entre tot el personal del Consell Comarcal, l’OAD i els ajuntaments i que també incorpora un codi QR per tenir l’accés complet a la guia. A més, a partir de la tardor es faran sessions formatives pràctiques, de manera que els documents actuals com cartes o formularis, s’aniran revisant segons l’ús d’un llenguatge no sexista

 

Cal recordar que el Consell Comarcal de la Conca de Barberà ja ha fet passos en aquest sentit. En l’última sessió plenària, es va aprovar canviar la nomenclatura del Consell d’Alcaldes per Consell d’Alcaldesses i d’Alcaldes. A més, també té aprovat un Pla d’Igualtat destinat al personal de l’organisme.

 

La guia s’emmarca en l’actual legislació que protegeix la igualtat entre homes i dones i els drets del col·lectiu LGBTI. Per una banda, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, la qual estableix que els poders públics han d’implantar un llenguatge no sexista a l’àmbit administratiu, que cal fomentar en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques. També té en compte la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i que fa referència als drets de llibertat d’expressió i exposa l’obligació de fer un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge, així com fomentar una presència equilibrada i plural, allunyada d’estereotips masclistes. Finalment, també s’inclou la diversitat sexual i de gènere que, a través de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, es garanteixen els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, i que també exposa la importància de garantir la no discriminació per orientació sexual i identitat i expressió de gènere a les comunicacions. A més, apunta la necessitat d’assegurar l’ús d’imatges no discriminatòries i allunyades dels estereotips de gènere, tot visibilitzant la diversitat sexual i de gènere.