El Consell Comarcal ha invertit 549.000 euros en millores en les depuradores de la comarca

01/02/2023 Actualitat

El Consell Comarcal ha invertit 549.000 euros en millores en les depuradores de la comarca

  • Actualment s’estan redactant els projectes de les depuradores de convenis de Vilanova de Prades, Blancafort, Pira, Barberà de la Conca i Vilaverd.
  • A les instal·lacions existents s’han depurat gairebé 1.000.000 de metres cúbics d’aigua.

Des del Consell Comarcal es realitza el Servei d’explotació, el manteniment i la conservació dels sistemes de sanejament de la comarca, els quals inclouen les estacions depuradores de Montblanc, l'Espluga de Francolí, Sta. Coloma de Queralt, Senan i Solivella i els col·lectors en alta de Vimbodí, Poblet i Les Masies.

A la comarca s’han depurat gairebé 1.000.000 de metres cúbics d’aigua.

Sistema de sanejament

Cabal de sortida (m3)

2020

2021

2022

Montblanc

359.135

402.345

382.605

L’Espluga de Francolí

145.290

496.277

412.690

Sta. Coloma de Queralt

363.603

249.070

198.786

Solivella

38.247

32.011

27.763

Senan

1.965

1.733

1.522

 

Durant l’any 2022, s’han realitzat diverses actuacions de millora a tots els sistemes que han tingut un cost de 549.000 euros amb inversions en depuradores.

Sistema de sanejament

Actuació

Montblanc

Redacció del projecte de d’implantació de plaques fotovoltaiques

Redacció del projecte elèctric dels quadres CCM

Adquisició d’un nou controlador per la centrífuga

Connexió del servidor SCADA de l’EDAR amb el Consell Comarcal

Adquisició d’equipament PRL

Obres d’arranjament del camí d’accés a la depuradora

L’Espluga de Francolí

Redacció del projecte de d’implantació de plaques fotovoltaiques

Redacció del projecte elèctric del quadre CCM

Condicionament de  la línia de fangs

Adquisició d’un nova sitja de fangs

Sta. Coloma de Queralt

Redacció del projecte de d’implantació de plaques fotovoltaiques

Adquisició i instal·lació d’un nou equip de centrífuga de fangs

Optimització del transport de fangs deshidratats mb un bomba d’elevació a sitja

Solivella

Finalització de l’obra d’arranjament dels murs perimetrals + DO i SS

Obres auxiliars del mur perimetral + DO

Redacció del projecte de d’implantació de plaques fotovoltaiques

Condicionament de la línia de fangs

Senan

Substitució de les canonades d’entrada d’aigua bruta i de sortida d’aigua tractada

Substitució del vallat perimetral i de la porta d’accés

 

S’han realitzat 26 inspeccions i controls puntuals a diversos establiments de la comarca amb abocament, per tal d’assegurar el seu correcte funcionament. Les inspeccions es realitzen en establiments connectats als sistemes de sanejament i inclosos en les seccions C, D i E de la CCAE o bé aquells que generin un abocament superior a 6.000 m3/any.

De les inspeccions realitzades, no s’ha detectat cap incompliment a nivell de la qualitat d’abocament de les aigües residuals.

S’han sol·licitat 3 permisos d’abocaments amb connexió a la xarxa en alta amb destí a EDAR.

Pel que fa als convenis de sanejament, durant l’any 2022 s’han realitzat tasques relatives als convenis de redacció de nous sistemes de sanejament en alta vigents a Vilanova de Prades, Blancafort, Pira, Barberà de la Conca i Vilaverd.

També aquest any 2022, l’Agència Catalana de l’Aigua ha aprovat provisionalment el Pla de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2027 que inclou la redacció dels projectes i les construccions dels futurs sistemes de sanejament en Passanant, Belltall, Vallclara i Aguiló.

En previsió de la signatura amb l’Agència Catalana de l’Aigua dels convenis nous inclosos Pla de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2027, s’han iniciat treballs establerts en la redacció de projectes dels futurs sistemes de sanejament a Passanant, Belltall i Aguiló.