El Consell Comarcal instal·la càmeres de vídeo per detectar infraccions al servei porta a porta

07/09/2021

El Consell Comarcal instal·la càmeres de vídeo per detectar infraccions al servei porta a porta

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà impulsa noves mesures per posar solució al mal ús persistent que es fa de les àrees d’emergència dels municipis on es realitza el servei de recollida porta a porta.

Fa gairebé un any que es va posar en marxa el nou model de recollida de residus, que combina el porta a porta i el sistema de contenidors tancats. Fins ara, s’han assolit els objectius i ara, la recollida selectiva ja arriba al 80%, uns resultats que es consideren excel·lents i que també són gràcies al fet que la major part de la ciutadania s’ha adaptat correctament al nou sistema. Durant aquest any, a més, s’ha incrementat la freqüència de recollida i el nombre de contenidors, així com també s’ha conscienciat la ciutadania amb educadores ambientals, entre altres accions.

Ara, l’àrea de Medi Ambient vol introduir millores al sistema, que passen per la instal·lació de càmeres de videovigilància a les deixalleries i a les àrees d’emergències als pobles on es fa el porta a porta.

Tot i que la majoria dels veïns i de les veïnes utilitzen correctament el servei, algunes persones encara no s’hi han habituat i recorren a les àrees d’emergència o del costat dels contenidors de vidre per abocar els residus de manera descontrolada i sistemàtica. Aquesta situació, no només suposa una major despesa en la neteja d'aquests punts, sinó també un focus de problemes d'higiene i molèsties per als veïns d'aquests punts.

Aquesta iniciativa es comença a fer efectiva de manera imminent a l’àrea d’emergència i a la deixalleria de Montblanc i es preveu estendre-la a la resta de municipis on es fa el porta a porta de manera gradual, amb l’objectiu de detectar les persones o empreses que encara en facin un mal ús.

Cal recordar que les àrees d’emergència són un servei al qual cal recorre-hi de manera puntual dipositant la brossa separada correctament i de manera excepcional en cas que no es pugui treure el residu el dia que toqui el porta a porta.

En aquest sentit, el Consell Comarcal ha instal·lat les càmeres per facilitar la feina als ajuntaments, que són els que tenen aquesta competència, perquè puguin aplicar les ordenances per tal de sancionar, si així ho consideren oportú, i eradicar l'incivisme.

A més, aquests punts són per ús exclusiu dels veïns del municipi i no el poden utilitzar les indústries. També està prohibit dipositar les deixalles barrejades, dins de contenidors que no corresponguin o fora d'aquests, ja que això malmet la tasca dels veïns i de les veïnes que han separat correctament. Tampoc s'hi poden deixar mobles, runa, residus especials o cap altre residu no permès. Aquests residus s'han de dur a la deixalleria.