El Consell Comarcal participa en el projecte de voluntariat ambiental BiObserva per a la conservació de la biodiversitat a les depuradores d'aigües residuals de la comarca

20/05/2024 Actualitat

El Consell Comarcal participa en el projecte de voluntariat ambiental BiObserva per a la conservació de la biodiversitat a les depuradores d'aigües residuals de la comarca

El cicle integral de l'aigua contribueix positivament a la diversitat d'espècies, i la conservació de l'hàbitat natural també forma part de la gestió que es porta a terme des de les depuradores comarcals

BiObserva és programa de voluntariat ambiental basat en la ciència ciutadana que vol aconseguir uns bioindicadors de qualitat, basats en l'observació dels ocells a les instal·lacions i al voltant d'aquestes, que permetin conèixer l'estat ambiental de l'entorn natural més proper a les depuradores.

Aquest voluntariat està impulsat per l'empresa Agbar amb la col·laboració de l'Institut Català d'Ornitologia i Seo BirdLife, que són les entitats de referència en l'àmbit català i estatal pel que fa a l'ornitologia, i es realitza mitjançant la col·laboració del personal treballador de les estacions depuradores, els quals reben una formació prèvia de la mà d'aquestes entitats.

El passat divendres es va portar a terme el cens de primavera d'ocells estivals, de la mà del Servei de Medi Ambient. Es realitzen els censos a les 5 depuradores de la comarca: Montblanc, l'Espluga de Francolí, Solivella, Senan i Sta. Coloma de Queralt. Es van poder observar espècies com l'ànec collverd, el rascló, la cuereta groga o la merla. També s'indica que es va detectar la presència d'una boscarla de canyar als voltants de l'EDAR de l'Espluga de Francolí, espècie present al nostre territori només a l'estiu, ja que es tracta d'un migrador transsaharià, que passa l'hivern a l'Àfrica tropical i arriba a les nostres latituds a la primavera per criar a zones humides, així com marges de rius i canals.

L'aportació d'aigua depurada a les capçaleres dels rius Francolí i Gaià ajuda a mantenir un recurs constant per a la biodiversitat i en especial per a les anomenades espècies objectiu del projecte. Tot i que es llisten totes les espècies que s'observen, hi ha diferents ocells que tenen un bon potencial com a indicadors de qualitat ambiental, com el blauet o els pardals.

Amb aquesta acció es vol posar en valor el fet de depurar l'aigua que es fa servir a tots els sectors i que es té l'obligació de retornar al medi neta, de manera que es gestionin correctament els recursos i reduïm la nostra petjada hídrica per fer front a fenòmens recurrents al nostre territori com està sent la sequera i la sobreexplotació d'aqüífers.