El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran continua treballant les possibles actuacions a desenvolupar dins del Pla d'Envelliment Quilòmetre Zero de la comarca

20/02/2023 Actualitat

El Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran continua treballant les possibles actuacions a desenvolupar dins del Pla d'Envelliment Quilòmetre Zero de la comarca

Totes les associacions van participar activament i van exposar les seves reflexions sobre què s'hauria de millorar per afavorir un envelliment actiu i saludable.

El passat dimarts 14 de febrer, el Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran es va reunir a la Sala Noble del Palau Alenyà, amb la novetat que, aquest any s’incorporen dues associacions noves a la comarca. El desembre de 2022 es va crear la nova junta de l'Associació de Jubilats i Jubilades de Rocafort de Queralt i aquest mes de febrer, la de Blancafort. Totes dues sense activitat des de la pandèmia. Amb això ja són 9 les associacions actives a la comarca.

A l’assemblea general del dia 14, a més d’assistir les persones de les diferents juntes de cada associació, també hi era present el conseller comarcal de Benestar Social i president del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran, Santi Fornés, la Coordinadora d'Igualtat, Migracions i Ciutadania i la Secretaria tècnica del Consell Consultiu de la Gent Gran.

Durant la reunió es van treballar les possibles actuacions a desenvolupar dins del Pla d'Envelliment Quilòmetre Zero de la comarca. Es van explicar els resultats de les consultes participatives fetes durant el mes d'octubre de 2022, on les persones grans van omplir un qüestionari amb preguntes relacionades amb la qualitat de vida de la gent gran, el grau de satisfacció dels recursos i serveis existents a la comarca o la manca d'aquests, així com la valoració sobre els seus hàbits saludables. Després de detallar els resultats obtinguts d'aquestes dades, es van comentar els objectius i actuacions a contemplar, tenint en compte aquests resultats i la diagnosi feta en 2021 sobre la situació de la gent gran de la comarca.

Totes les associacions van participar activament i van exposar les seves reflexions sobre què s'hauria de millorar per afavorir un envelliment actiu i saludable.

La sessió va anar a càrrec del Gabinet CERES, empresa d'estudi sociològic i de mercats.