El Consell organitza una taula sobre la protecció dels animals de companyia

25/04/2019 Actualitat

El Consell organitza una taula sobre la protecció dels animals de companyia

Durant les darreres dècades s'ha produït un augment considerable del nombre d'animals de companyia a escala comarcal. Aquest augment ha anat lligat en tot moment a una legislació, cada cop més estricta, que juntament amb la bona feina feta per totes les associacions animalistes i la preocupació i conscienciació cada cop més gran de la població pel benestar animal, pels seus drets i per la seva protecció, ha comportat un canvi de pensament de la nostra societat vers els animals de companyia. En aquests moments, hi ha en vigor la Llei de protecció animal, la qual regula de forma clara tota la legislació respecte als que considerem animals de companyia, com ara gossos, gats i fures.

Aquest augment ha comportat també un impacte sobre l'àmbit urbà. Per això, és important que tots els propietaris d'animals de companyia i la ciutadania en general en prenguin consciència. Si bé, per una banda, cal aconseguir una major tolerància davant la presència d'animals a la via pública; per altra banda, cal reduir la generació de molèsties causades per conductes incíviques d'alguns propietaris com són les molèsties en parcs públics, la presència d'excrements al carrer, etc. Per això, cal aconseguir una major consciència dels propietaris d'animals de cara a millorar el seu benestar, coneixent més a fons les necessitats pròpies de cada espècie, així com les normatives que cal acomplir per a una tinença responsable. Però sobretot, és fonamental que s'aconsegueixi disminuir les dades relatives d'abandonaments d'animals de companyia que es produeixen cada any als nostres municipis.

És per aquest motiu que en breu es vol començar a treballar des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, juntament amb tots els ajuntaments, en aquesta direcció. Per això, es crearà una taula que englobarà tots els agents socials que d’una manera o altra hi estiguin relacionats (alcaldes de tots els municipis, entitats animalistes, clíniques veterinàries, agents rurals, policies i guàrdies municipals, mossos d’esquadra, etc.). Cal treballar coordinadament i en la mateixa direcció, sempre amb l’objectiu de millorar la convivència entre ciutadania i animals així com el benestar animal.

Els objectius que es volen aconseguir amb la creació d’aquesta taula són els següents:

  • Millorar les condicions de vida dels animals de companya de la Conca de Barberà
  • Disminuir el nombre d’animals abandonats a la comarca.
  • Augmentar els coneixements dels propietaris sobre tinença responsable d’animals de companyia.
  • Harmonitzar la convivència entre les persones propietàries d’animals i la resta de ciutadania.

Així doncs, si creieu que formeu part d’uns dels agents socials implicats en aquest aspecte i en voleu formar part, poseu-vos en contacte amb el Servei de medi ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà (977 86 12 32).