El nombre de visitants de la comarca va créixer un 4% l'any 2018

04/01/2019 Actualitat

El nombre de visitants de la comarca va créixer un 4% l'any 2018

El nombre de visitants a l’oficina comarcal de turisme durant l’any 2018 va ser de 81.182 persones, xifra que representa un augment d'un 4% respecte l’any anterior. Pel que fa a les consultes, s’han mantingut respecte l’any anterior, amb 21.542 consultes.

El turista de proximitat i l’europeu segueix essent qui més visita la comarca. El mercat català és el capdavanter en quan a la procedència del turista, representant el 39% del total dels visitants a l’Oficina de turisme (31.368 persones). Com a subprocedències del mercat català, lideren el rànquing els visitants procedents de Barcelona i província (66%), seguit de Tarragona i província (14%), Lleida i província (13%) i Girona i província (7%).

Pel que fa a les característiques dels turistes, el 57% dels que han passat per l’oficina comarcal han estat parelles; el 24% ho han fet en família; el 12% de forma individual; el 6% en grup i l’1% amb l’escola. En relació a les edats: el 64% dels visitants tenen l’edat compresa entre els 41 i 65 anys; el 26% eren majors de 65 anys; el 9% entre 25 i 40 anys i l’1% menors de 25 anys.