El ple del Consell Comarcal aprova el conveni amb els ajuntaments de la comarca per la prestació de serveis en matèria de benestar social

21/12/2022 Actualitat

El ple del Consell Comarcal aprova el conveni amb els ajuntaments de la comarca per la prestació de serveis en matèria de benestar social

Així mateix també es va aprovar la modificació de les bases que regulen les prestacions econòmiques d'urgència social

El ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va aprovar aquest dilluns el conveni amb els ajuntaments de la comarca per la prestació dels serveis en matèria de benestar social, 2023-2026 així com la modificació de les bases que regulen les prestacions econòmiques d'urgència social.

Actualment, el Consell Comarcal presta els serveis socials bàsics a tots els municipis de la comarca amb set professionals del treball social i dues educadores socials que es desplacen de forma setmanal, quinzenal i mensualment per tal de poder atendre a la ciutadania. També es desenvolupa el servei d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents en situació de risc.

Des de l’Àrea d’Acció Social a més s'han incrementat els ajuts d' urgència social, es continua amb el projecte de targetes moneder a més, d'oferir el servei de transport adaptat, el servei de teleassistència, el banc d’ajuts tècnics i el servei d’ajuda a domicili i s'aposta per consolidar tots els serveis i el personal de l'àrea.

Així mateix, des de l’Àrea d’Igualtat, Migracions i Ciutadania) també es consoliden els serveis i programes que fins ara, es donaven a la ciutadania, augmentant així la qualitat del servei.