El ple del Consell Comarcal aprova el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes

02/11/2022 Actualitat

El ple del Consell Comarcal aprova el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes

Aquest conveni promou diverses accions i va ser aprovat per unanimitat

El ple del Consell Comarcal va aprovar, el passat dilluns dia 24 d’octubre, el conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025. Aquest promou les següents accions:

Desplegament de la xarxa del Servei d’atenció integral (SAI) en el marc LGBTI+.

Sistema d’atenció i de resposta integral per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles.

Migració i primera acollida de refugiats i persones desplaçades.