El ple del Consell Comarcal aprova el pressupost per l'any 2023 per un import de 13.090.800 euros

29/11/2022 Actualitat

El ple del Consell Comarcal aprova el pressupost per l'any 2023 per un import de 13.090.800 euros

Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà s'aposta per la continuïtat, per la prestació de serveis als municipis de la comarca i per continuar en la línia de treball que s'està aplicant des de fa anys en benefici dels ajuntaments i de les persones.

Ahir, el ple del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va aprovar el pressupost per l'any 2023 per un import total de 13.090.800 euros.

Amb aquest pressupost, es vol continuar prestant serveis als municipis de la comarca com: 

 • Gestió del servei comarcal de recollida dels residus municipals (rebuig, orgànica, selectiva i gestió de les deixalleries de Montblanc, l'Espluga de Francolí, Sta. Coloma de Queralt, Vimbodí i Poblet, Sarral, Barberà de la Conca i Vilaverd, i serveis mòbils.
 • Gestió del Centre de Residus (dipòsit controlat i planta de compostatge).
 • Gestió de les depuradores de Montblanc, l’Espluga de Francolí, Sta. Coloma de Queralt, Solivella i Senan, i dels col·lectors en alta de Vimbodí i Poblet.
 • Gestió del projecte d’abastament d’aigua als municipis de la comarca.
 • Servei d’assistència tècnica en la redacció de projectes d’obres a sol·licitud dels municipis de la comarca.
 • Prestació dels serveis tècnics municipals en l’àmbit de l’arquitectura tècnica i de l'enginyeria.
 • Servei d’assistència tècnica  informàtica, administració electrònica  i de telecomunicacions als ajuntaments.
 • Gestió del servei de transport de viatgers a la comarca.
 • Gestió del servei de transport escolar i gestió de  menjadors escolars.
 •  Serveis socials d’atenció primària. Atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups per conèixer, prevenir i intervenir. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc d'exclusió social.
 • Servei d’igualtat i d’atenció a les dones que ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar, formatiu i altres.
 • Gestió de l’oficina comarcal de turisme de Poblet i promoció turística dels municipis de la comarca i de la Ruta del Cister.
 • Servei comarcal de joventut. Impulsar la realització de polítiques de Joventut en col·laboració i de forma coordinada amb els ajuntaments i les associacions juvenils.
 • Serveis de cultura. Col·laboració i la prestació de serveis de suport als ajuntaments, a les entitats i als ciutadans de la comarca en qualsevol temàtica d’abast cultural, així com la difusió de les activitats que s’organitzen.

Per àrees, la despesa és la següent:

  

Import €

 

SERVEIS GENERALS

1.567.400

 

SERVEIS INFORMÀTICS

264.100

 

SERVEI DE TURISME I CONSUM

100.400

 

GESTIÓ DE LA RUTA DEL CISTER

118.600

 

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

2.476.300

 

SERVEI DE TRACTAMENT DE RESIDUS

1.533.200

 

SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGÜES

2.014.100

 

SERVEI DE BENESTAR SOCIAL

1.284.500

 

TRANSPORT ESCOLAR

911.400

 

MENJADORS ESCOLARS

666.000

 

CULTURA I JOVENTUT

276.400

 

SERVEI D'ASSISTÈNCIA URBANÍSTICA

688.500

 

TRANSPORT DE VIATGERS

110.000

 

TOTAL

12.010.900

 

Pel que fa al pressupost de l'Organisme Autònom de desenvolupament, aquest ascendeix a 1.109.900 €.

Amb aquest pressupost es gestionen els següents serveis:

 • Servei de suport a l’ocupació: Contribuir a millorar l’ocupació i, en concret, col·laborar a facilitar l’accés dels aturats o aturades i joves al món del treball, aconseguir la seva inserció laboral i facilitar l’autoocupació mitjançant cursos de formació, assessorament i plans d’ocupació.
 • Servei de suport a les empreses: Contribuir a millorar la competitivitat de les empreses facilitant la creació i consolidació d’empreses, col·laborant amb les associacions empresarials i donant suport en el moment de implementar el projecte empresarial.
 • Gestió de vivers d’empresa: Concactiva, Viver Comarcal de Celleristes, Espai Accelera Vins, Espai Cuina i Viver Agroalimentari, Viver de Cavistes, El Molí de l’Oli, obrador de cervesa i BaseActiva.
 • Servei de suport als ajuntaments en matèria de promoció econòmica.
 • Gestió de l’Oficina comarcal d’energia. Impulsar projectes que millorin l’eficiència energètica en edificis públics. Seguiment de la implantació de noves plantes de generació d’energia renovables.
 • Gestió de l’oficina comarcal d’habitatge. (borsa d’habitatges, ajuts de lloguer, etc)

Cal recordar que el Consell Comarcal és un ens finalista, és a dir, que no té ingressos per recaptació al contrari que altres administracions públiques com podrien ser els ajuntaments.

Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà s'aposta per la continuïtat, per la prestació de serveis als municipis de la comarca i per continuar en la línia de treball que s'està aplicant des de fa anys en benefici dels ajuntaments i de les persones.