El ple del Consell Comarcal aprova la moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera

30/03/2022 Actualitat

El ple del Consell Comarcal aprova la moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera

Els acords es comunicaran al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya

El ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat la moció per a donar suport a les mesures contra l'exclusió financera. I és que en els darrers anys, les entitats financeres han anat minvant l'atenció personal als seus clients, han tancat oficines i suprimits serveis de caixers automàtics en detriment de la gent gran i de les zones amb poca densitat poblacional.

És per tot això que davant la preocupació de la situació de la comarca, s'ha presentat aquesta moció on s'ha denunciat la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la gestió de les seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com de territoris.

Amb els acords també s'instarà les diferents institucions i administracions amb competències en l'àmbit financer, a actuar de manera immediata per revertir la situació impulsant mesures tant en l'àmbit legislatiu com en el de la gestió per revertir la situació i al Govern de l'Estat a vetllar per al compliment per part de les entitats financeres tant del Real Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors i usuaris per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del Protocol estratègic per a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca signat el passat 21 de febrer.

També s'ha donat suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat que ha presentat una Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en els municipis en risc d'exclusió financera, instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que presentin, tramitin i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la Generalitat i comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats i a la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya.