El pressupost del Consell per a l'any 2021 creix un 6% i supera els 14 milions d'euros

02/12/2020 Actualitat

El pressupost del Consell per a l'any 2021 creix un 6% i supera els 14 milions d'euros

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat per unanimitat un pressupost d’ingressos i despeses per a l’any 2021 que puja a poc més de 14.200.000 euros. Aquesta xifra suposa un creixement d’un 6% respecte al pressupost de l’any 2020. De l’import total, l’Organisme Autònom de Desenvolupament de la Conca de Barberà gestionarà un pressupost de gairebé un milió d’euros i la resta correspon específicament al Consell Comarcal.

Juntament amb el pressupost s’ha aprovat el Pla d’actuació de l’ens on es defineixen tots els projectes i activitats que està previst executar. En aquest destaquen sobretot les actuacions de reforç als programes d’assistència i de suport als ajuntaments de la comarca i l’increment dels ajuts socials i educatius. 

- Els ingressos

La principal via de finançament del Consell Comarcal i de les seves activitats per a l’any 2021 continua essent la Generalitat de Catalunya, que aporta més del 56% dels recursos econòmics. En segon lloc hi ha els ajuntaments de la comarca, en contraprestació dels serveis que proporciona el Consell als seus ciutadans, i que financen més del 28% del pressupost. En tercer lloc la Diputació de Tarragona contribueix amb gairebé un 5% dels recursos que gestionarà el Consell. I, per últim, prop del 10% provenen del cobrament de preus públics i d’ingressos d’altres ens.

- Distribució dels pressupost per àrees de treball

La part més important dels recursos econòmics del Consell Comarcal es destinarà el 2021 a la gestió dels residus municipals (recollida i tractament) i sanejament (gestió de les depuradores), un 63,6% del pressupost. En segon lloc hi trobem l’Àrea d’Ensenyament (sobretot per la gestió del transport i dels menjadors escolars), amb més d’un 10% dels recursos econòmics. I en tercer lloc l’Àrea de Benestar Social i Igualtat, amb un 8,4% del pressupost. Val a dir que un 10% del pressupost es dedicarà a recursos que utilitzen totes les àrees de treball en el seu dia a dia (vehicles, equipaments de tota mena, personal de serveis interns, consumibles, assegurances i altres).

- Les inversions

Les inversions més importants, des del punt de vista econòmic, són les relacionades amb el tractament dels residus municipals. Així, es destinaran més de 4.000.000 euros (finançats íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya) al Centre Comarcal de Tractament de Residus per a la construcció d’una planta de tractament de la fracció de rebuig i l’ampliació de la planta de compostatge per poder atendre l’augment de matèria orgànica que s’està produint a acusa de la implantació del nous sistema de recollida de les escombraries; i altres 59.000 € per millorar les deixalleries que hi ha als pobles de la comarca.

També es preveu destinar 130.000 € a dotar Concactiva amb noves aules de formació i més despatxos per als viveristes i també per millorar la seva eficiència energètica. Una altra partida de 30.000 € es destinarà a posar en marxa la segona fase de la xarxa comarcal de telecomunicacions. Aquest projecte preveu enllaçar els ajuntaments i el Consell Comarcal mitjançant fibra òptica o radioenllaços amb la finalitat de reduir despeses de comunicacions i compartir aplicacions i serveis.

Altres partides econòmiques del capítol d’inversions també permetran dotar amb més i millor material destinat a les persones que tenen problemes de mobilitat (6.000 €), actualitzar i millorar la senyalització de les rutes turístiques (15.000 €) o ampliar i millorar els equipaments i serveis de teletreball tant per part dels treballadors del Consell Comarcal (25.000 €).

Val a dir que, encara que no apareix al capítol de les inversions, el Consell Comarcal està preparant per a aquest 2021 el projecte d’abastament d’aigua per a la comarca, la primera fase del qual tindrà un cost de 4.680.000 euros.