El servei de medi ambient continua fent activitats d'educació ambiental en els centres educatius de la comarca

04/05/2023 Actualitat

El servei de medi ambient continua fent activitats d'educació ambiental en els centres educatius de la comarca

Aquest primer trimestre s'han dut a terme 43 activitats per uns 750 alumnes de la comarca

Des del servei de medi ambient s'han dut a terme diferents activitats d'educació ambiental en els diferents centres educatius de la comarca, en els mesos de gener, febrer i març.

El pla d'activitats se centra en la realització de les activitats per tots els nivells educatius de formació reglada, empreses i ciutadans, per tal de potenciar i sensibilitzar sobre la correcta gestió dels residus municipals.

Aquest primer trimestre s'han dut a terme 43 activitats per uns 750 alumnes de la comarca.

Les activitats tenen una durada aproximada d'una hora, però es poden allargar o reduir segons els horaris escolars i la tipologia de cada grup. Cada activitat comporta continguts, eines i materials específics segons el grup i la dinàmica. Estan estructurades en tres parts, una part inicial conceptual teòrica com a introducció, una part pràctica i el tancament de l'activitat a manera de valoració dels coneixements adquirits.

Part inicial: S'explicarà la temàtica de l'activitat i es fa la part més teòrica. En el cas dels alumnes de P3, P4 i P5 aquesta part es fa mitjançant l'explicació d'un conte i en els altres cursos s'adaptarà el contingut segons el nivell.

Activitat: les dinàmiques s'adaptaran segons el nivell educatiu i les condicions de cada grup.

Tancament: Es remarcaran els conceptes adquirits durant l'activitat mitjançant algun joc o debat entre els participants i es reparteix material a forma d'obsequi.