El tercer trimestre va augmentar un 9% la recollida de fracció orgànica

27/10/2017 Actualitat

El tercer trimestre va augmentar un 9% la recollida de fracció orgànica

Amb les dades que es presenten a l’informe trimestral de  producció de residus municipals de la Conca de Barberà del tercer trimestre de 2017, observem que durant aquest període hi ha un augment molt important de la matèria orgànica.

Durant  aquest trimestre de 2017 s’han recollit un total de 3.029 tones de residus sòlids urbans a la comarca, si comparem aquesta xifra amb els quilograms recollits durant el mateix període de temps durant l’any 2016, veurem que s’ha  mantingut la generació total de residus.

La dada més rellevant és l'increment de la recollida selectiva de matèria orgànica en un 9%. Això significa que es continua amb la tendència d’aquest 2017, on es mostren  els resultats de les campanyes de sensibilització que s'han realitzat en els darrers mesos per fomentar aquest tipus de recollida, amb actuacions tan rellevants com són el repartiment de cubells domèstics i bosses compostables, instal·lació de lones a tots els municipis, entre d’altres. Pel que fa a la resta de fraccions, també s'ha de destacar l'increment en la recollida de vidre en un 8,45% i d’envasos en un 5,30%.

En les deixalleries,durant aquest mateix període, detectem una estabilitat en la entrada d’usuaris, tot i que els residus gestionats a deixalleries suposen un augment de 3,6%, sent un total de  650 tones. Des de la posada en inici del nou reglament de les deixalleries comarcals, el ciutadà s’ha sensibilitzat en utilitzar més la deixalleria i no dipositar els residus fora dels contenidors a la via pública, i en el cas dels grans productors s’ha vist fomentat en l’ús del reglament, principalment en la limitació de grans quantitats de residus, més concretament la runa.

Amb les dades obtingudes durant el tercer trimestre de l’any 2017, s’observa  una tendència de la població a recollir selectivament les seves escombraries, la qual ja s’ha consolidat durant aquest últims anys, ja que de tots els residus que generem en recuperem quasi bé la meitat selectivament, assolint el 49,8 % de recuperació de residus. Aconseguint així que els residus que van a parar a l’abocador s’estan reduint considerablement, i aquests es recullen separadament en els contenidors de recollida selectiva.