Els 22 municipis de la Conca de Barberà i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà mantenen el seu compromís ambiental a través del Sistema de Gestió Ambiental EMAS

02/03/2022 Actualitat

Els 22 municipis de la Conca de Barberà i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà mantenen el seu compromís ambiental a través del Sistema de Gestió Ambiental EMAS

El passat divendres es va tornar a renovar el compromís polític per tal de continuar protegint el medi ambient des de la gestió pública

La certificació EMAS que reconeix la millora contínua i el compromís ambiental es troba implementat a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, als 22 municipis de la comarca, les dues deixalleries comarcals de Montblanc i de l'Espluga de Francolí i el Centre Comarcal de Tractament de Residus.

El passat divendres dia 25 de febrer, la presidenta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà Carme Pallàs va renovar el compromís polític per tal de continuar protegint el medi ambient des de la gestió pública.

El Sistema de Gestió Ambiental és un procés cíclic de planificació, implantació, revisió i millora dels procediments i accions que es duen a terme en el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i els ajuntaments de la Comarca, per a dur a terme les activitats i serveis garantint el millor rendiment ambiental.
Durant l'any 2021 es van realitzar auditories de seguiment, l'avaluació del grau de comportament ambiental i requisits legals i el compliment del programa ambiental que recull els objectius de millora ambiental amb la corresponent validació del certificat i la declaració ambiental (*).

Es preveu que durant aquest any es dugui a terme la renovació del certificat ambiental que té una validesa fins al 9 de gener de 2023 per tal de continuar millorant el rendiment ambiental i la reducció de l'impacte ambiental derivat de la prestació dels serveis que es duen a terme a la ciutadania.

(*) Alguns dels resultats de l'avaluació del pla estratègic i ambiental realitzada el 2020 en relació amb el 2019 han estat els següents:

- La reducció del consum d'electricitat en un 13% dels ajuntaments i seu del Consell
- La reducció del consum d'aigua en un 15% dels ajuntaments i seu del Consell

- La reducció de les impressions realitzades a la seu del Consell Comarcal de la Conca de Barberà en un 37%

- Increment del 10% del consum de gasoil de calefacció d'alguns ajuntaments de la Comarca

Dades consultables a la web https://concadebarbera.cat/emas

https://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm